การเลือกใช้วัสดุเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่ทุกคนเริ่มรับรู้ถึงปัญหาจากภาวะโลกร้อน จึงจำเป็นที่ต้องหันมาใช้วัสดุเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุประเภทนี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานของบ้านคุณในแต่ละเดือนให้ลดลงมากว่าที่เคยเป็น และรู้จักใช้ประโยชน์จากวัสดุประหยัดงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด ปัจจุบันมีวัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงาน ออกมาหลากหลายรูปแบบ ให้ได้เลือกใช้ตามลักษณะงานแต่ละประเภท โดยการเลือกใช้วัสดุนั้น คุณจะต้องคำนึงถึงความสามารถในการช่วยลดความร้อนหรือประหยัดพลังงาน มากกว่าคำนึงถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียว ความสวยงามมันก็ดีทำให้บ้านดูสวยงาม แต่ประโยชน์การใช้สอยต้องดูว่าเหมาะสมกับบ้านคุณหรือไม่ วัสดุผนัง จำพวกผนังกันความร้อนเช่น ผนัง Steelcon ที่มีการออกแบบให้มีฉนวนตรงกลางระหว่างชั้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอก 2 ชั้น มีประสิทธิภาพดีกว่าผนังอิฐมอญ 10 เท่า ดีกว่าอิฐมวลเบา 3 เท่า และยังแข็งแรงกว่า 2-3 เท่า เพราะเป็นผนังชนิดเดียวที่เสริมเหล็ก

แต่เนื่องจากระบบผนัง Steelcon มีราคาแพงและมีข้อยุ่งยากในการติดตั้ง หากมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ คุณอาจพิจารณาเลือกใช้อิฐมวลเบา หรือการก่อกำแพงอิฐมอญ 2 ชั้น ซึ่งราคาประหยัดกว่า ไม่ควรใช้ผนังอิฐมอญชั้นเดียว เพราะอิฐมอญมีคุณสมบัติเป็นตัวนำความร้อน จะทำให้บ้านร้อน การกำแพงอิฐมอญ 2 ชั้นจะเย็นกว่าการใช้อิฐมวลเบา วัสดุหลังคา ซึ่งปัจจุบัน มีเทคโนโลยีออกมาใหม่ หลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบที่ช่วยกระจายความร้อน แต่ที่กำลังมาแรงก็คือหลังคาที่ทำมาจากยางพารา โดยนำมาผสมกับผงขี้เลื้อย ไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่มีราคาถูก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่แข็งและคงรูปเป็นหลังคาได้ และมีราคาที่ไม่แพง นอกจากนี้หลังตาที่ทำจากยางพารา ยังสามารถเป็นทั้งหลังคาและฉนวนกันความร้อนในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง และน้ำหนักของหลังคาที่จะเบากว่าหลังคาทั่วไป ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลดได้ทั้งกลางวันและกลางคืน อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิด Stand alone เป็น